ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5
The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region V

News
นางมัณทรี อุชชิน อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา คดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ ให้การต้อนรับนายรัตน์ จ๋วงพานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ นายป้อมเพชร ไชยญาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงคำ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวถิรพชร อิ่มใจ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ นางมัณทรี อุชชิน อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา คดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ มอบหมายให้ นายยิ่งยศ ตันอรชร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ พร้อมด้วยผู้พิพากษาและข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ นางมัณทรี อุชชิน อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา คดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ ให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ นางมัณทรี อุชชิน อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา คดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ มอบหมายให้ นายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ จัดงานเลี้ยงอำลาผู้พิพากษาหัวหน้าคณะและเลขานุการศาลซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งยังศาลอื่น

แนะนำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5

 
 
 
 
 
 
 

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

image
image
image
image
image